Podrobný popis našich služeb

Fyzická ostraha

 • evidence a kontrola osob na vstupu / výstupu
 • evidence a kontrola vozidel na vjezdu / výjezdu
 • správa návštěv
 • pochůzková činnost
 • klíčový režim
 • obsluha technologií
 • obsluha parkovišť

Bezpečnostní poradenství

 • bezpečnostní posouzení objektů
  • analýza rizik
  • vyhodnocení stávající úrovně zabezpečení
  • návrh opatření
 • ověřování integrity fyzických i právnických osob (zejména klíčové pracovní pozice, vybraní dodavatelé a obchodní partneři),
 • příprava vybraných bezpečnostních projektů,
 • obranně technické prohlídky kancelářských a bytových prostor (proti úniku informací)

Recepční služby

 • Služby podatelny
 • Služby telefonní ústředny

Bezpečnostní vzdělávání zaměstnanců

 • Bezpečnostní personál
 • „Nebezpečnostní“ personál

Kontrola dodržování léčebného režimu (práce neschopných)

 • Pomáhá zaměstnavateli provádět kontrolu zaměstnanců po dobu prvních 14-ti dní jeho pracovní neschopnosti, na které dle zákona právo. Dle požadavků zaměstnavatele provádíme plánované, nebo okamžité kontroly jeho zaměstnanců.

Kontrola na alkohol a jiné návykové látky

 • V rámci našich služeb nabízíme klientům komplexní služby, které zahrnují i kontrolu na alkohol a jiné návykové látky.

Technicka ostraha

 • Naše společnost se zabývá zhodnocením současného stavu technologií, návrhu individuálního řešení a samotnou montáží bezpečnostních i nebezpečnostních technologií.

 

 • PZTS (EZS) je technologie používaná k ochraně budov a objektů před neoprávněným vstupem, krádežemi a požáry. Tento systém může zahrnovat různé prvky, jako jsou detektory pohybu, magnetické kontakty, kamerový systém, alarmy a další prvky, které slouží k monitorování a signalizaci porušení bezpečnosti objektu.

 

 • EPS (Elektronický požární systém) je systém, který slouží k detekci a signalizaci vzniku požáru v budovách a dalších objektech. Tento systém zahrnuje detektory kouře, tepla, plamene a dalších faktorů, které mohou naznačovat vznik požáru.

 

 • ACS (Access Control System) je systém kontroly přístupu, který slouží k omezení přístupu osob do určitých prostor nebo k určitým zařízením. ACS umožňuje spravovat a řídit přístupová práva pro jednotlivé osoby nebo skupiny osob a zabezpečit tak prostor nebo zařízení před neoprávněným vstupem. Tento systém může obsahovat různé prvky, jako jsou karty s čipem, PIN kódy, biometrické snímače (např. otisky prstů), systémy pro rozpoznávání obličeje atd.

 

 • CCTV je systém uzavřeného televizního okruhu, který slouží k monitorování určitých oblastí nebo prostor v reálném čase pomocí kamer a záznamových zařízení. Tento systém se často používá k zabezpečení a monitorování veřejných míst, obchodů a průmyslových areálů.
 

Účetnické a auditorské poradenství: daňové poradentví

 • Vedení účetnictví, mzdy, daňové poradenství i zpracování daňového přiznání poskytujeme v rámci skupiny IBIS GROUP prostřednictvím sdružené firmy SUMMUS, která drží tradici již od roku 1992.